Literaturra agradece la reproducción de los materiales publicados siempre que se mencione la fuente.

Entradas populares

02 enero 2010

o caracol

lento avanza o caracol
por esas frias montañas
e por esas quentes selvas
el avanza

lento avanza o noso amigo
declarando a sua palabra
con pingüinos e duritos
de chiapas

polos altos entre neboas
o caracol sube e baixa
de oventic a huitepec
non se raja

como unha espiral sen fin
caracol de digna rabia
lenta pero avanza pues
a palabra

entre piñeiros por morelia
pasa mais comunidades
chega ao rio de auga azul
este cuate

pola selva lacandona
entre ceibas e amates
lento avanza o caracol
paliacate

pobos mayas zapatistas
choles e tojolabales
os tzotziles e mestizos
e tzeltales

vai deixando a garrucha
pola zona norte avanza
o caracol chiapaneco
non se raja

como unha espiral sen fin
caracol de digna rabia
lenta pero avanza pois
a palabra

ultimos dias
do chamado 09
manolo pipas

Entradas populares